مصاحبه خانم محبوبه مظاهری - کوچ مسیر شغلی و کسب و کار کسب و کار

930
خانوم محبوبه مظاهرى كوچ كسب و كار با سابقه در بخش مدیریت منابع انسانی و یكى از فارغ التحصیل هاى آكادمى بین المللى كوچینگ؛ در گفتگو با خانم نازنین ملك بیكلو مدرس FCA در مورد دلیل اهمیت آموزش مهارت هاى كوچینگ براى مدیران و بخصوص مدیران HR صحبت میكنند.
pixel