شیروان دره

641
شیروان دره یکی از یازده زیستگاه وحشی است که که در منطقه ساوالان واقع شده است. شیروان دره سی حدودا در ۲۰کیلومتری جنوب شرقی مشکین شهر و در نزدیکی لاهرود قرار دارد،
pixel