تیتراژ شروع برنامه خونه آبی با اجرای بهرام شاه محمدلو

3,774

بهرام شاه محمدلو یا همان آقای حکایتی و سرکار خانم راضیه برومند مجریان این برنامه بودند.