گزارش میدانی از انفجار مهیب در بندر بیروت لبنان

8,071
انفجار حدود ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم علت حادثه بود.
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel