داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

خلاصه امکانات پیکربندی آموزش سازمانی

94

امکان ثبت بانک اطلاعات مراکز آموزشی امکان ثبت بانک اطلاعات مدرسان داخلی و خارجی امکان تعریف و طراحی دوره های کوتاه مدت و پودمان های آموزشی امکان تعیین دوره های معادل و دوره های پیش نیاز تقسیم بندی دوره ها و آموزش ها بر اساس نوع ، ماهیت ، گروه ، سطح ، حیطه و روش آموزش

شرکت ایده
شرکت ایده 13 دنبال کننده