بررسی لایحه شفافیت

449

در سال 1396 نسخه 192 ماده ای از این لایحه منتشر شد. سال 1397 تبدیل به یک لایحه 70 ماده‎ای شد که تقریبا بخش‎های مهمی از لایحه اصلی حذف شده بود. آن چیزی که ۲۵ خرداد از طرف دولت به مجلس رفت، یک نسخه ۳۶ ماده‎ای بود. در این جلسه مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای این به توضیح این لایحه پرداخته است.