به چه دلیل به خواسته هایم نمی رسم

24
خودشناسی (شخصیت شناسی)،شناسایی استعداد و علایق(رسالت)،برطرف کردن باورهای محدود کننده ،افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس ،تصویر سازی،جذب ،هیپنوتیزم
pixel