سخنان نائب رییس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در اجلاس سراسری خانه صمت کشور

142

سخنان نائب رییس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در اجلاس سراسری خانه های صنعت ، معدن و تجارت کشور