تجزیه و تحلیل مشاغل

744
اگر بپذیریم که سازمان هنگامی ایجاد می شود که دسترسی به هدف مورد نظر از عهدۀ یک نفر خارج است و بایستی گروهی از افراد بطور متشکل و هماهنگ فعالیت کنند قبل از هر کاری بایستی وظایف افراد تعیین و ارتباط آنان در قالب سازمان مشخص شود ولیکن برای این کار... . مدرسه کسب و کار آریان با اساتید مجرب و محتوای الکترونیکی با کیفیت پذیرای همه ی علاقه مندان می باشد. www.ArianBs.com
pixel