اختتامیه نمایشگاه گروه هنری کمند

301
گپ و گفت دوستانه اعضای گروه هنری کمند در روز اختتامیه سومین نمایشگاه. .... هنرمندان: احسان تقی زاده.. اردلان عزیزی راد.. کمند محمدی.. الهام قاسم پور.. مصی جعفری.. ریحانه رهبری.. نرگس موسوی.. نگار آرشید.. زهرا اقبالی.. بانو البادی.. هدی سید علی اکبر.. هانیه اشراقی.. محبوب ادب آموز شهریاری.. مائده باروتی.. فاطمه آزادی.. ثریا صانعی.. مهسا میشانی فرد.. .... instagram:kamand.artgroup
pixel