بلافاصله قبل و بعد از عمل10

3,902

بیمار دارای انحراف شدید بینی و انسداد راه تنفس از بینی میباشد که پس از پایان عمل تمامی این مشکلات بهمراه انجام عمل جراحی زیبایی بینی برطرف میشود. هزینه برطرف سازی مشکلات بینی از قبیل پولیپ انحراف و انسداد بینی کاملا رایگان بوده و فقط هزینه عمل زیبایی بینی از بیمار دریافت میگردد.

pixel