نشست هم اندیشی مدیریت خشکسالی (قسمت 1)

170
170 بازدید
اشتراک گذاری
نشست هم اندیشی مدیریت خشکسالی (قسمت 1) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)
pixel