وتٶوێژی شەبەکەی NRT لە تەک کاکه سەعدی قورەیشی (2)

176

مصاحبه ی شبکه ی NRT با کاکه سعدی قریشی در منزل کاکه احمد قسمت