رادیو گلها

23
رادیو گلها رادیویی علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی... ----------------------------- @drmehdikarimi ----------------------------- ️ کلمات کلیدی کارآفرین جوان برتر موفقیت فردی انگیزشی مثبت تفکر مثبت سفیر حسن نیت بحران قرن پیشرفت شغلی موفقیت جهانی ----------------------------- #موفقیت #انگیزه #پیشرفت #کارآفرینی #شوالیهصنعتغذا #تولید #دکتر #رادیو #موفقیتفردی #نوبلاقتصادی #رکودوتحریم #کارآفرین #انگیزشیمثبت #پیشرفتفردی #پادکست #مدیریت_استراتژیک
pixel