فیلم کامل مراسم افتتاحیه نوار خبری فارسی خبرگزاری روسیه امروز

162
نوار خبری فارسی در خبرگزاری روسیه امروز روز پنجشنبه 18 بهمن ماه 97 با حضور و سخنرانی مهدی سنایی سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه - دیمیتری کسیلیوف مدیر عامل هلدینگ خبری ریانووستی و نمایندگانی از وزارت خارجه روسیه در محل ساختمان این خبرگزاری برگزار شد .
pixel