#به_وقت_کتاب/معرفی کتاب این سگ می خواهد رکسانا را بخورد

78

“به وقت کتاب” سرویس جدید لنگرخبر در بخش فرهنگی اجتماعی است که جمعه های هر هفته کتاب یکی از نویسندگان لنگرودی در آن معرفی می شود. در این قسمت کتاب این سگ می خواهد رکسانا را بخورد اثر این نویسنده لنگرودی معرفی می شود. قاسم کشکولی زادهٔ ۶ مهر ۱۳۴۲ در لنگرود است. او که یکی از داستان نویسان پیشروی معاصر ایران است، داستان نویسی را به شکل حرفه ای از زمستان ۱۳۶۹ آغاز کرد. نخستین داستانش «پنجره» در هفته نامه نقش قلم به چاپ رسید. در “به وقت کتاب” از ظرفیت اقشار مردم نیز

pixel