مصاحبه مهندس محمود امیرعضدی مدیر عامل شرکت برتر پلیمری سال 97

64
همایش روز جهانی غذا یک آبانماه 1398 در سالن دانشگاه شیراز و مراسم اهداء جوایز به شرکت محکم صنعت فارس واحد برتر صنعت پلیمر www.mohkamsanaat.com
faranak 2 دنبال کننده
pixel