گرم کردن تیمهای انگلیس و کلمبیا پیش بازی

146

تیم های کلمبیا و انگلیس در حال گرم کردن پیش از بازی هستند [سمیرا شیرمردی؛ ایران ورزشی] @GeraaMedia