لیست های نقطه ای و شماره گذاری شده - آموزش InDesign CC قسمت 18

29

در این قسمت از آموزش های نرم افزار InDesign cc کار با لیست ها را یاد خواهید گرفت

pixel