مستند زندگی یک زوج معلول در باهمستان

1,874

زندگی یک زوج معلول اما خوشبخت در برنامه با همستان به تصویر کشیده شد