وهاب عزیزی: در انتخابات ۱۴۰۰ باید از شورای شهر سیاست زدایی شود

35
شورای شهر یک نهاد اجتماعی است که بایستی به صورت مشورتی مدیریت شود. متاسفانه به دلیل تاثیر پذیری از سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده است
pixel