غرفه سازی معماریک برند برتر غرفه سازی نمایشگاهی HD

10,740

غرفه سازی معماریک طراح غرفه نمایشگاهی و غرفه ساز برتر نمایشگاهی و با تیم متخصص طراحی و تیم فنی و اجرایی حرفه ای آماده ارائه خدمات نمایشگاهی و غرفه سازی در تمامی نمایشگاهی های داخلی و نمایشگاه های بین المللی تهران و مایشگاه های بین المللی خارجی میباشد. غرفه مهندسی معماریک در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نمایشگاهی تهران