آموزش وب پک - فصل دوم - قسمت دوم

135
در این قسمت با نصب وب پک توسط ابزار npm با جزئیات کامل آشنا می شویم. طریقه نصب وب پک، آشنایی با سوئیچ های متعدد ابزار مدیریت پکیچ نود جی اس، نصب گلوبال و لوکال، وابستگی ها، مباحث نسخ وب پک و نصب جهت زمان توسعه از مباحث این قسمت است.
وب نگار 8 دنبال کننده
pixel