آسانسور کارگاهی اهرمکو ،( آلیماک )

1,899

آسانسور کارگاهی اهرمکو از سال 1362 در پروژههای عمرانی کشور. آسانسور کارگاهی آلیماک 1.5 تن و آسانسور کارگاهی (آلیماک )2 تن .آسانسورکارگاهی اهرمکو دارای گواهی کیفیت مواد از دانشگاه صنعتی شریف.سرعت آسانسور کارگاهی اهرمکو 39 m/min ,بالاترین سرعت در آسانسور های کارکاهی موجود در بازار کشور.ابعاد آسانسور کارگاهی اهرمکو 135*300*270 بزرگترین ابعاد کاربری.22227621-22256370-info@ahromco.com