کاشی کاری شگفت انگیز مسجد امام اصفهان مرمت می شود

882
با گذشت چهارهزار سال از ساخت مسجد امام اصفهان، هنرمندان اصفهانی گنبد این مسجد تاریخی را که یکی از نمادهای معماری اصیل ایرانی - اسلامی است؛ مرمت و بازسازی می کنند.
pixel