معرفی فضای کار اشتراکی زاویه | ایده کست

96

در این قسمت با فضای کار اشتراکی زاویه و امکانات آن آشنا شدیم. این قسمت شامل مصاحبه با ایمان داودیان، هم‌بنیانگذار زاویه، و چند تن از افراد و استارتاپ‌های حاضر در زاویه می‌باشد. بررسی امکانات زاویه نسبت به دیگر فضا‌های کار اشتراکی، بررسی محیط کاری زاویه و .. را در این قسمت ببینید.

ایده کست 58 دنبال کننده
pixel