نمونه کار نمایشگاهی

50

این نمونه کار ها برای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان رضوی تولید گردید که در نمایشگاه حرکت تحولی حوزه های علمیه به نمایش گذاشته شد