گزارشی از کاهش ذخایر آبی سد لتیان در شهریور 1400

2,753
سد لتیان که یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب استان تهران است این روزها حال و روز خوبی ندارد؛ تنها حدود 40 درصد ظرفیت این سد آب پشت آن ذخیره شده و ذخایر شهریور ماه 1400 این سد، نصف زمان مشابه سال قبل است.
خبرگزاری تسنیم 9.9 هزار دنبال کننده
pixel