محمد نوری ...در شب ِ سرد ِ زمستانی

433

به یاد محمد نوری که آرام گرفت در شب ِ سرد ِ زمستانی کوره‌ی ِ خورشيد هم ، چون کوره‌ی ِ گرم ِ چراغ ِ من نمی‌سوزد . و به مانند ِ چراغ ِ من نه می‌افروزد چراغی هيچ ؛ نه فرو بسته به يخ ، ماهی که از بالا می‌افروزد . من چراغم را در آمد رفتن ِ همسايه‌ام افروختم در يک شب ِ تاريک و شب ِ سرد ِ زمستان بود ، باد می‌پيچيد با کاج ، در ميان ِ کومه‌ها خاموش گم شد او از من جدا زين جاده‌ی ِ باريک .

❤Brooz❤Video❤
❤Brooz❤Video❤ 5.5 هزار دنبال کننده