کرومیس وبر: Chromis weberi

51

گونه ماهی کرومیس وبر (Chromis weberi) از شقایق‌ماهیان فهرست‌شده در آب‌های ایران در بعضی منابع پژوهشی است. این ماهی ارزش نگهداری در آکواریوم نیز دارد. غذای اصلی این ماهی زئوپلانکتون است و ممکن است بصورت انفرادی یا در گله‌های کوچک و بزرگ مشاهده شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Chromis-weberi.html