ان.پی.تی چیست و چه کشورهایی آن را امضا نکردند؟

205

انتظار اصلی از اجلاس نیویورک چیست؟؟؟؟

خلوت ما

خلوت ما

4 سال پیش
...تشکر از توضیح جامعت رییس؛ ...این چیزی تو لوزان در مورد تاسیسات اومده تقریبا همش فرا پادمانه (یعنی زیادی فوق ان پی تی گفته) ...یه جور پروتکل الحاقیه برا خودش... | موادش رو ملاحظه داشتی؟
آقای عزیزومحترم

آقای عزیزومحترم

4 سال پیش
پروتکل الحاقی تلقی می شود...حال این پروتکل الحاقی می تواند نسبت به بند یا تبصره ای از یک پروتکل بین المللی باشد و یا جنبه علیهده و مستقل داشته باشد..که درهر دو صورت نباید خلاف مقررات بنیانین بین المللی و حقوق بشر و...باشد
خلوت ما

خلوت ما

4 سال پیش
دادا سلام؛ ...این پروتکل الحاقی که اسمش زیاد گفته می شه چیه؟
آقای عزیزومحترم
آقای عزیزومحترم سلام...اساسا پروتکل به قراردادی گفته می شود که بین چند کشور نسبت به موضوعی خاص منعقد می گردد..وقتی یک کشور به آن پروتکل ملحق می شود ،و این موضوع بنا به اساسنامه آن مورد موافقت همه یا اکثر کشورهای عضو آن پروتکل قرار می گیرد،نسبت به کشورتازه وارد