روستایی ۷ هزار ساله در ایران که باعث شگفتی جهانگردان اسپانیایی شد

608
بسیاری از جهانگردان پس از ورود به ایران و سفر به نقاط مختلف آن با شگفتی‌های گوناگونی مواجه می‌شوند.
pixel