برداشت نقاط غیر قابل دسترس در GPS HITARGET

511

در این ویدیو نحوه برداشت نقاط غیر قابل دسترس و کنج دیوارها که امکان برداشت با جی پی اس وجود ندارد آموزش داده شده است/