کلیپ پخش شده در مراسم اربعین حسینی(لبیک یا حسین تا ظهور)، انجمن تسنیم، 2016

211