کنفرانس دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد

5,603
5,603 بازدید
اشتراک گذاری
کنفرانس دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، در هفته آخر شهریورماه برگزار گردید. این کنفرانس با استقبال خوبی از سوی افراد فعال در صنعت روز و نوآور کشور صورت گرفت.
pixel