چرا بعضی از خانم ها نمی تونن خواستگار داشته باشن؟

109

روی صورت هر کسی نقابی وجود داره که مانع از این میشه که خواسته هاش محقق بشن، مانع از این میشه که زندگی بر وفق مرادش باشه. نقابهایی که برداشتنش از روی صورت خودمون و زندگیمون کار ساده و راحتی نیست. چون به بودنشون عادت کردیم و فکر میکنیم کنار رفتنش عریانی به وجود میاره و این عریانی باعث میشه نتونیم زندگی کنیم. در حالیکه اشتباه همینه. تا وقتی صورت خودمون، شخصیتمون و زندگیمون نقاب داشته باشه. همین آش و همین کاسه ست و رسیدن و محقق شدنی در کار نیست.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده