صدپای غول پیکرآمازونی،بزرگترین صدپای جهان.وایییی چقدربزرگه!

2,298
صدپای غول پیکر آمازون:بزرگترین صدپای دنیاباحداکثر38سانتی مترطول که درآمازون یافت می‌شود.این جانورباهرشکارچی دیگری روی زمین برابربوده وبسیارخشمگین،قدرتمندوپرسرعت است.زهر این جانوربااینکه برای طعمه ها ودشمنانش مهلک است امابرای انسان خطرجانی نداشته وتنهامحل گزش آن بسیاردردناک است وباعث تهوع،گیجی،عرق کردن وعلائم دیگری می‌شود.این جانورموشها،مارمولکها،مارها،عقربها،عنکبوتها حشرات بزرگ رامی خورد.
Mushikotei 48 دنبال کننده
pixel