سریال قیام ارطغرل 0فصل اول0 ( قسمت 7 )

84
این داستان از کسانی روایت می‌کند که خواب آزادی را دیدند؛ از کسانی که بدون خستگی مبارزه کردند؛ از کسانی که شب و روز برای عدالت مبارزه کردند؛ این داستان از مسلمانانی روایت می‌کند که در نظام عالم برای تحقق عدالت شجاعانه مبارزه کردند.
film_islami 6 دنبال کننده
pixel