پرورش گاو سمینتال ,گوبنه البرز , گاو شیری ,خرید گاو

52,184

گوبنه البرز در آمل استان مازندران پرورش دهنده گاو سمینتال اصیل می باشد.این نژاد گاو از برترین گاو های شیرده می باشد.برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت شرکت سر بزنید http://gobeneh.ejens.com/ http://gobeneh.tpassage.com/