واردات الاغ از مراکش با ارز دولتی!

3,909

روایتی از واردات کالاها عجیب و غریب با ارز دولتی را ببینید و بشنوید.