گفتگوی سعید آزادبا جعفر پشامی و امین حسینی

437

جعفر پشامی مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت است که در زمینه کیف پول خرد الکترونیکی فعالیت می کند. با او و همکاش امین حسینی گفتگو کرده ایم. ببینید!

راه پرداخت
راه پرداخت 465 دنبال کننده