1- اصول سرمایه گذاری و معامله گری | پادکست ایمانی راد | سرمایه گذاری برای همه

101
در این اپیزود هدف اصلی فصل جدید توضیح داده می‌شود و ده اصل مهم در سرمایه گذاری معرفی می‌شود. برای اینکه اپیزود طولانی نشود به پنج اصل آن پرداخته می‌شود که مهمترین آن ریسک سرمایه گذاری است. پنج اصل دیگر در اپیزود دوم توضیح داده خواهد شد.
pixel