اینترنت اشیا،تکنولوژی و چالشها

279

سخنرانی محمدرضا کامرانی (مدیر پروژه اینترنت اشیا مگفا) در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با موضوع اینترنت اشیا،تکنولوژی و چالشها