آنونس -کافه گندمیها نخستین مهمان عوامل برنامه کافه گردی

493

در نخستین قسمت از برنامه کافه گردی ، کافه گندم شهر ساحلی شمال کشور (تنکابن) مهمان عوامل سازنده برنامه کافه گردی بود. پخش برنامه شنبه 22 آبان راس ساعت 21 از کانال کافه گردی آپارات