حیدر حیدر | الحاج محمود كریمی

1,354

[ حیدر حیدر] حاج محمود كریمی #أسفار_الغدیر#محمود_كریمی #تسجیلات_الغدیر للصوتیات و المرئیات #الفاطمیة حیدر حیدر اول و آخر حیدر حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر حیدر حیدر ای مظلوم فاطر حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از اشکت شده دریا بابا میبینم چه بغضی توی صداته یازهرا داری روی لب ها داری بابا قربون دستای لرزونت بابا پر خونِ زلف پریشونت بابا اشکات و پاک کن مگه زینب مُرده؟!؟ قربون چشمای گریونت بابا یاعلی و یاعلی یاعلی حیدر حیدر حیدر حیدر