تولید محصول در خانه ها راه حلی در دوران کرونا

5
مهندس محمد علی چوپانیان ( کارشناس فناوری اطلاعات ) محصول را به خانه ها ببریم
pixel