آموزش پرورش وزیر ندارد مترسک دارد

1,028
@azarbayjanebidar #azarbaycan #azarbaijan #azarbayjanebidar #turk #türk #tabriz #tabriz2018 #urmu #urmia #ardabil #zanjan #tehran #qazvin #hamedan #baku #istanbul #ankara #turkey #ask #evli #subay #تبریز #آذربایجان #آزربایجان #اورمیه #تهران #خبرگزاری_آذربایجان_بیدار www.azarbayjanebidar.com
pixel