وبینار دکتر حمیدرضا آیت اللهی،دانشگاه شریف درباره چگونگی فلسفه ورزی درباره کرونا

80
چگونه می توان پیرامون بحران کرونا فلسفه ورزی کرد? 31 فروردین 1399
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel