گریس پرکن تمام اتوماتیک پیشرو ماشین 2

670
سازنده تخصصی انواع گریس پرکن اتوماتیک،بانیرو محرکه هیدرولیک جهت افزایش عمر دستگاه وکارکرد باحداقل استهلاک ماشین سازی پیشرو ماشین کیمیا 09127418454و02432223069 http://www.pishromashin.ir
pixel