مردم! توضیح توحید رو از ما بخواهید - استاد حسین انصاریان

331
امام هشتم خطاب به مردم نیشابور:توحید پیش ماست/اهل بیت(ع) شرط تحقق توحید واقعی/ذی القعده 98-مشهد مقدس،حسینیه همدانی ها/لینک سخنرانی:https://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15359#s
pixel